Jogi nyilatkozat

Az InternetMarket oldalak használatának feltételei

Szerzői jogok

Az InternetMarket oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag az Internetmarket Kft. előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Általános felelősség korlátozás

Az InternetMarket oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Az InternetMarket Kft. az oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - például webhosting szolgáltatás - melyekkel kapcsolatban az Internetmarket Kft. a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Adatvédelem

Az InternetMarket Kft. minden olyan személyes adatot, mely a weboldalak használata során tudomására jut, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön személyes adatait eljuttatja az InternetMarket Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat az InternetMarket - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa - és kezelje.

Kockázat

Az Internetmarket Kft. szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben az InternetMarket Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.

Kérjük, hogy az InternetMarket oldalait csak a fentiek elfogadása esetén látogassa!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése lenne, azt szívesen fogadjuk az info#kukac#internetmarket#pont#hu email címen. Munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak levelére.

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra! Reméljük elégedett lesz szolgáltatásunkkal!

InternetMarket Kft.
Adószám: 11938284-2-05
Közösségi adószám: HU11938284
Cégjegyzékszám: Cg.: 05-09-008002
Székhely / Postacím: 3580 Tiszaújváros, Építők útja 11.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 49/ 440-182
Hívható: hétfőtől-péntekig 09:00-17:00.
Fax: 49 / 540-112
Email: info#kukac#internetmarket#pont#hu